Vad krävs för att bli en takläggare?

En takläggare södertälje primära arbetsuppgifter är läggning av betongtak, tegel, samt ytpapp. Andra uppgifter som kan förekomma är montering av snörasskydd, samt att lägga plåttak. Ett material som också kan förekomma vid takläggning är takshingel. Den äldsta typen av takbeläggning är stråtak. Det finns framför allt i södra Sverige eftersom väntetiden på att lägga andra taktyper är lång. Detta på grund av att det saknas kompetent personal till det.

Man arbetar på höga höjder
Att arbeta som takläggare kan vara krävande eftersom man oftast jobbar utomhus och på höga höjder och därför är det rekommenderat att man inte är höjdrädd. Det kan vara en fördel om man har god fysik också då man rör sig väldigt mycket. Dessutom bör man vara beredd på att det förekommer arbeten i alla väder, dock inte under storm då det medför en stor risk. Däremot jobbar man väldigt självständigt, även om man ofta är fler som jobbar på samma byggnation. Det krävs både utbildning och erfarenhet för att kunna arbeta som en takläggare. Detta för att det är riskfyllt, men också ett arbete som kräver noggrannhet. Om man gör fel kan det resultera i att taket exempelvis inte håller tätt. Detta i sin tur kan leda till att det kommer in fukt i bostaden och därmed kan den bli förstörd.

Vilken utbildning behövs för att jobba som takläggare?TakplattorSom ovan nämnts krävs både utbildning och erfarenhet. Man kan läsa utbildningen på gymnasiet och då är det bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad man ska läsa. Det går också att läsa den på komvux i ett senare skede. Det finns också vissa företag som kan utbilda personer till takläggare. Erfarenhet är minst lika viktig som själva utbildningen. Detta eftersom man lär sig mycket i praktiken och en kombination av utbildning och erfarenhet ger oftast bäst resultat. Att få en utbildning om säkerhet och risker är något arbetsgivaren ska bistå med och det ska man få innan man ger sig ut och jobbar. Arbetsgivaren ska också bistå med rätt utrustning så att man kan utföra ett korrekt och säkert arbete. read more